דלק ואבנר (תמר בונד) בעמרשימת סדרות (הנפקות) מדורגות
  דירוג תאריך הנפקה תאריך פרעון מזהה רגולטורי קוד בורסאי
סדרה 400 מיליון דולר לפירעון 2018

ilAA

08/05/2014 30/12/2018 1132158
סדרה 400 מיליון דולר לפירעון 2020

ilAA

08/05/2014 30/12/2020 1132166
סדרה 400 מיליון דולר לפירעון 2023

ilAA

08/05/2014 30/12/2023 1132174
סדרה 400 מיליון דולר לפירעון 2025

ilAA

08/05/2014 30/12/2025 1132182

הגדרות הדירוג


פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

Michele Sindico

michele.sindico@spglobal.com

 

אנליסט משני