אפקון החזקות


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח ארוך ilA-/Stable 14/06/2016 אישרור דירוג קיים
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:
  • דו"ח דירוג: אפקון החזקות - דוח דירוג
    14/06/2016

    תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שבטווח הבינוני תציג אפקון יחסי כיסוי חוב התואמים את הדירוג הנוכחי. זאת בהתאם לצבר ההזמנות הקיים ולהערכתנו שאפקון תשמור על מעמדה התחרותי בישראל. ...


נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

תום דר

tom.dar@spglobal.com

 

אנליסט משני

מתן בנימין

matan.benjamin@spglobal.com