קבוצת האחים נאוי בעמ


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח קצר ilA-1 14/12/2017 אישרור דירוג קיים
pdf
דירוג מקומי - טווח ארוך ilA/Stable 14/12/2017
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

טרנס קלינגמן

Terence.Klingman@spglobal.com

 

אנליסט משני