גרנד סיטי פרופרטיז S.A


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח קצר ilA-1+ 29/11/2017 אישרור דירוג קיים
pdf
דירוג מקומי - טווח ארוך ilAA+/Stable 29/11/2017
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

Franck Delage

franck.delage@spglobal.com

 

אנליסט משני