טן חברה לדלק


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח ארוך ilBBB+/Stable 10/07/2017 שינוי תחזית דירוג,אישרור דירוג קיים,הוצאה מרשימת מעקב
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

סיון מסילתי

Sivan.Mesilati@spglobal.com

 

אנליסט משני