ק.ס.ם מטבעות בעמרשימת סדרות (הנפקות) מדורגות
  דירוג תאריך הנפקה תאריך פרעון מזהה רגולטורי קוד בורסאי
סדרה א

ilAAA (sf)

31/08/2006 30/04/2030 1098276
סדרה ב

ilAAA (sf)

31/08/2006 30/04/2030 1098284
סדרה ג'

ilAAA (sf)

20/02/2011 20/04/2030 1101153

הגדרות הדירוג


פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

Carmi Margalit, CFA

carmi_margalit@standardandpoors.com

 

אנליסט משני

Vanessa Cecillon

vanessa.cecillon@spglobal.com