נתיבי היובל בעמ - כביש 431רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות
  דירוג תאריך הנפקה תאריך פרעון מזהה רגולטורי קוד בורסאי
התחייבויות לזמן ארוך

ilAA

19/04/2009 30/10/2030

הגדרות הדירוג


פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

נתן ורין

nathan.verine@spglobal.com

 

אנליסט משני