איירפורט סיטי


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח קצר ilA-1+ 18/08/2016 אישרור דירוג קיים
pdf
דירוג מקומי - טווח ארוך ilAA/Stable 18/08/2016
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

הילה פרלמוטר

hila.perelmuter@spglobal.com

 

אנליסט משני

יבגני סילישטיאן

evgeni.silishtian@spglobal.com