פסגות התחייבות דולרית סחירה בעמרשימת סדרות (הנפקות) מדורגות
  דירוג תאריך הנפקה תאריך פרעון מזהה רגולטורי קוד בורסאי
סדרה א' - דולר

ilAAA (sf)

31/08/2006 30/04/2030 1129139
סדרה ב' - יורו

ilAAA (sf)

31/08/2006 30/04/2030 1129147

הגדרות הדירוג


פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

Carmi Margalit, CFA

carmi_margalit@standardandpoors.com

 

אנליסט משני

Vanessa Cecillon

vanessa.cecillon@spglobal.com