דירוגים / תאגידים/ בנקים

בנק לאומי

אנליסט ראשי
Stephanie Mery

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק
דירוג
תחזית
תאריך דירוג
תאריך
פעולת דירוג אחרונה
דוח דירוג אחרון
דוח
טווח ארוך
ilAAA
יציב
24/10/17
אישרור דירוג

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה
סוג
דירוג
תחזית
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
כתבי התחייבות נדחים מותנים - סדרה 400
טווח ארוך
ilAA
21/01/16
לאומי שטרי הון נדחים 201
טווח ארוך
ilAA
08/02/10
6040158
כתבי התחייבות נדחים יד'
טווח ארוך
ilAA+
10/11/10
6040299
לאומי שטרי הון נדחים 200
טווח ארוך
ilAA
6040141
אגח סדרה 177
טווח ארוך
ilAAA
20/07/15
שטרי הון נדחים סדרה 300
טווח ארוך
ilAA
6040257
שטרי הון נדחים סדרה 301
טווח ארוך
ilAA
6040265
אגח סדרה 178
טווח ארוך
ilAAA
20/07/15
לאומי מימון סדרה ו'
טווח ארוך
ilAA
7410111
אג"ח סדרה 173
טווח ארוך
ilAA+
7411192

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

חברות אחרות שעשויות לעניין אותך

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilAAA
24/10/17
טווח ארוך
יציב
ilAAA
21/01/18