פרסומי מחקר עפ"י תחומים

 

אנא בחר/י את התחום הרצוי:

תאגידים
מוסדות פיננסיים
ביטוח
פרויקטים ותשתיות
מימון מובנה
רשויות מקומיות ואגודות

תאגידים

מוסדות פיננסיים

ביטוח

אין פרסומים העונים על הדרישות

פרויקטים ותשתיות

 • סקירה ענפית: האם ישראל עומדת בפני עידן של השקעה בתשתיות?
  06/02/2017

  להערכתנו, השקעה בצורכי התשתיות הרבים של ישראל עשויה להשפיע לטובה על הכלכלה. למרות זאת, אנו צופים שההשקעה תימשך בקצב מתון, ושהמדינה תזרים כספים בעיקר למגזר התחבורה, תוך פנייה לשוקי ההון במידת הצורך. בהנחה שהכספים ינוצלו ביעילות, ההשפעה ארוכת הטווח של השקעה זו צפויה להיות חיובית, כל עוד תשמור הממשלה על מדיניות מקרו-כלכלית זהירה יחסית ועל מסגרת חוב הדוקה. ...

מימון מובנה

אין פרסומים העונים על הדרישות

רשויות מקומיות ואגודות

 • סקירה ענפית: איכות האשראי של המגזר המוניציפלי
  17/07/2017

  בסקירה זו בחנו נתונים אודות מדגם רחב של רשויות מתוך מאגר מידע זמין ופומבי , וזאת כדי להסביר כיצד אנו מנתחים את איכות האשראי במגזר המוניציפלי בישראל. להערכתנו, המבוססת על מידע סטטיסטי בלבד כאמור, בהתבסס על גורמי דירוג עיקריים שאנו בוחנים בהליך הדירוג ככלל ועל הנתונים אותם ניתחנו במדגם בפרט, איכות האשראי של רוב הרשויות המקומיות בישראל, אם תיבחן דרך עדשת מתודולוגיית הדירוג שלנו, עשויה להיות ברמות גבוהות בהשוואה למגזרים אחרים בישראל. ...

 • סקירה ענפית: המסגרת המוסדית שבה פועלות הרשויות המקומיות בישראל (אנגלית)
  22/09/2016

  אנו מעריכים את המסגרת המוסדית בה פועלות רשויות מקומיות בישראל כמתפתחת אך מאוזנת. המסגרת המוסדית מגדירה את הסביבה שבה פועלת הרשות המקומית או האזורית. אנו רואים את הרשויות המקומיות והאזוריות כחלק ממערכות פוליטיות, מוסדיות, אדמיניסטרטיביות ותקציביות רחבות יותר של המדינה שבה היא נמצאת. הערכתנו מודדת כיצד משפיעות יכולת החיזוי, המהימנות והתמיכה של מערכות המימון הציבוריות והמסגרות החוקתיות על יכולתן של הרשויות המקומיות והאזוריות לשרת חוב בטווח הארוך. המסגרת המוסדית היא גורם הדירוג היחידי של רשויות מקומיות ואזוריות שאנו מעריכים ברמת המדינה ועבור כל רמת שלטון. ...