פרסומי מחקר עפ"י תחומים

 

אנא בחר/י את התחום הרצוי:

תאגידים
מוסדות פיננסיים
ביטוח
פרויקטים ותשתיות
מימון מובנה
רשויות מקומיות ואגודות

תאגידים

מוסדות פיננסיים

ביטוח

  • סקירה ענפית: התמודדות עם אתגרי העבר בד בבד עם התעצמות מגמות חדשות
    21/02/2018

    חברות הביטוח בישראל נהנות מיציבות כלכלית וצמיחה בתחומי פעילותן, אך הריבית הנמוכה ממשיכה לייצר לחץ בעיקר על רווחיות תחום ביטוח החיים. במקביל, רמת התחרות המתעצמת מאתגרת את חברות הביטוח למצוא דרכים למתן את הפגיעה ברווחיותן. להערכתנו, היציבות בדירוגי חברות הביטוח בישראל תלויה במידה רבה ביכולתן לפעול להמשך שיפור ברמות הרווחיות החיתומית, אשר יפחית את התנודתיות הנובעת מתלות בביצועי שוקי ההון ויחזק את היציבות של ההון העצמי. זאת גם בהנחה שהחברות יאמצו מדיניות דיבידנד סבירה שלא תסכן את יציבות ההון ואת עמידתן ביחסי כושר פירעון מבוססי סולבנסי 2 נדרשים. אנו מצפים כי חברות הביטוח בישראל ובאירופה יישארו ממוקדות ורלוונטיות בפני הסיכונים המתעוררים והמגמות החדשות בתחומי הטכנולוגיה, הסייבר ושינויי האקלים. ...

פרויקטים ותשתיות

אין פרסומים העונים על הדרישות

מימון מובנה

אין פרסומים העונים על הדרישות

רשויות מקומיות ואגודות

  • סקירה ענפית: איכות האשראי של המגזר המוניציפלי
    17/07/2017

    בסקירה זו בחנו נתונים אודות מדגם רחב של רשויות מתוך מאגר מידע זמין ופומבי , וזאת כדי להסביר כיצד אנו מנתחים את איכות האשראי במגזר המוניציפלי בישראל. להערכתנו, המבוססת על מידע סטטיסטי בלבד כאמור, בהתבסס על גורמי דירוג עיקריים שאנו בוחנים בהליך הדירוג ככלל ועל הנתונים אותם ניתחנו במדגם בפרט, איכות האשראי של רוב הרשויות המקומיות בישראל, אם תיבחן דרך עדשת מתודולוגיית הדירוג שלנו, עשויה להיות ברמות גבוהות בהשוואה למגזרים אחרים בישראל. ...