פרסומי מתודולוגיה עפ"י תחומים

 

אנא בחר/י את התחום הרצוי:

מתודולוגיה - כללי
תאגידים
מוסדות פיננסיים
ביטוח
פרויקטים ותשתיות
מימון מובנה
רשויות מקומיות ואגודות

מתודולוגיה - כללי

הצג:

תאגידים

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הליסינג התפעולי
  14/12/2016

  פירוט ותיאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף הליסינג התפעולי. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסמה ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף החקלאות וסחורות מזון (אנגלית)
  04/04/2016

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף החקלאות וסחורות מזון. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף מוצרי הצריכה הממותגים שאינם בני קיימא (אנגלית)
  04/04/2016

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף מוצרי הצריכה הממותגים שאינם בני קיימא. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות לפיתוח פרויקטים (אנגלית)
  21/03/2016

  מתודולוגיה לדירוג חברות החזקה העוסקות בפרויקטים בתחום האנרגיה, התשתיות והתחבורה. הדירוג מבוסס על פרופיל הסיכון העסקי ועל פרופיל הסיכון הפיננסי של החברה, וכן על גורמים משפיעים נוספים. פרופיל הסיכון העסקי מורכב מסיכון הענף, סיכון המדינה ואיכות הדיבידנדים המתקבלים. פרופיל הסיכון הפיננסי מבוסס בעיקרו על ניתוח תזרים מזומנים ומינוף. ...

מוסדות פיננסיים

אין פרסומים העונים על הדרישות

ביטוח

אין פרסומים העונים על הדרישות

פרויקטים ותשתיות

אין פרסומים העונים על הדרישות

מימון מובנה

 • מתודולוגיה: דירוג עסקאות מימון מובנה בדירוג הגבוה מדירוג המדינה
  08/08/2016

  דירוג האשראי של עסקאות מימון מובנה אינו חייב בהכרח להיות מוגבל עד לגובה דירוג המדינה שבה הן מתבצעות או שבה (או בהן, אם מדובר במספר מדינות) נמצאים הנכסים שבבסיסן. המאמר המתודולוגי מפרט את התנאים הנדרשים לקביעת דירוג לעסקאות מימון מובנה הגבוה מדירוג המדינה בה מבוצעת העסקה ואת ההגבלות הקיימות על דירוג העסקה בשל מדינת הפעילות. ...

רשויות מקומיות ואגודות

אין פרסומים העונים על הדרישות