פרסומי מתודולוגיה עפ"י תחומים

 

אנא בחר/י את התחום הרצוי:

מתודולוגיה - כללי
תאגידים
מוסדות פיננסיים
ביטוח
פרויקטים ותשתיות
מימון מובנה
רשויות מקומיות ואגודות

מתודולוגיה - כללי

הצג:
 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה להערכת המרכיב ההוני במכשירים היברידים
  16/01/2018

  המתודולוגיה מפרטת כיצד אנו בוחנים את הפרמטרים המשמשים להערכת מרכיב ההון העצמי של מכשירים היברידיים המונפקים על ידי תאגידים לא-פינססיים וכן על ידי סוגים מסוימים של תאגידים פיננסיים שאינם תחת רגולציה ...

 • מתודולוגיה - כללי: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  14/08/2017

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה לקישור הדירוג לטווח ארוך עם הדירוג לטווח קצר (אנגלית)
  07/04/2017

  מאמר מתודולוגי המסביר כיצדS&P מקשרת בין דירוגי מנפיק לטווח ארוך לבין דירוגי מנפיק לטווח הקצר, על מנת לקבוע דירוג גלובלי לטווח הקצר, בין היתר, גם באמצעות הערכת פרופיל הנזילות של הישות המדורגת. ...

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה לערבויות (אנגלית)
  21/10/2016

  מתודולוגיה להערכת ערבויות של עסקאות, הנפקות ומנפיקים מדורגים. המתודולוגיה חלה על דירוגים של חברות וממשלות ושל הנפקותיהן, וכן על עסקאות מימון מובנה. ...

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה להערכת האקלים המשפטי של מדינות בהקשר של שיקום חוב לאחר כשל פירעון (אנגלית)
  20/01/2016

  המאמר מתאר את המתודולוגיה להערכת האקלים המשפטי של מדינות בכל הקשור לתהליך מימוש זכויות של נושים להשבת כספם לאחר כשל פירעון. הערכה זו מתבססת על שני קריטריונים עיקריים: משטר אכיפת החוק (rule of law risk) והערכה לגבי המערכת המשפטית ויחסה כלפי נושים (creditor-friendliness) בעת מאמציהם להשיב קרן וריבית לאחר קרות כשל פירעון. כל המדינות מקוטלגות לאחת משלוש קבוצות - A, B או C. קבוצת ההערכה משפיעה ישירות על האופן שבו דירוגי שיקום חוב נקבעים להנפקות של חברות בדירוג ספקולטיבי )דירוג גלובלי של BB+ ומטה) וכן על דירוגי ההנפקות שלהן. ...

 • מתודולוגיה - כללי: דירוג חברות ממשלתיות (אנגלית)
  25/03/2015

  מאמר מתודולוגי מקיף המסביר כיצד S&P מתייחסת לתאגידים בעלי זיקה ממשלתית (government related entity). במסגרת המתודולוגיה לדירוג חברות ממשלתיות, S&P מבחינה בין דירוג התאגיד כ"ישות עצמאית" (כלומר, בהתעלם מסוגיית הבעלות) לבין דירוג האשראי הסופי שמניח תמיכה ממשלתית יוצאת דופן (ברמה כזו או אחרת), כפי שמוגדר במאמר. נקודת המוצא היא שגם חברה ממשלתית צריכה להיבחן, תחילה, כחברה לכל דבר, על פי אמות המידה החלות על כלל החברות במגזר הפעילות שלה. לאחר מכן, יש לבחון את מידת התמיכה שעשויה חברה ממשלתית לקבל בעתות משבר על מנת להימנע מחדלות פירעון. ...

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה לדירוג אחרי קרות אירוע כשל פירעון - מתי מעלים את הדירוג מדירוג של 'D' או 'SD'? (אנגלית)
  23/03/2015

  המאמר מפרט את הכללים של S&P לעיתוי קביעת דירוג אחרי אירוע כשל פירעון. עיתוי קביעת הדירוג מחדש תלוי בנסיבות שהובילו לכשל הפירעון (דירוג D) ובתשובה לשאלה - האם ננקטו הצעדים הנדרשים על מנת להוציא את החברה מכשל הפירעון? בכל מקרה, קביעת דירוג מחדש לאחר קרות כשל פירעון אינה יכולה להתבצע באותו יום שבו נקבע דירוג D. ...

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה לדירוג חוב על בסיס התחייבויות בלתי מפורשות (אנגלית)
  19/12/2014

  המאמר מתאר את הדרך שבה S&P Global Ratings מדרגת ניירות ערך שאין בתנאיהם התחייבויות מפורשת בהקשר לפירעון ריבית או קרן, או הגדרת פרק זמן מפורשת. ...

 • מתודולוגיה - כללי: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • מתודולוגיה - כללי: תנאים המאפשרים דירוג תאגיד הגבוה מדירוג המדינה שבה הוא פועל (אנגלית)
  19/11/2013

  דירוג האשראי של מרבית התאגידים המדורגים (שאינם בבעלות ממשלתית) נמוך מדירוג האשראי של המדינה שבה מתבצעת עיקר פעילותם העסקית. זאת משום שהמאפיינים העסקיים והפיננסיים של מרבית התאגידים מעידים על רמת סיכון הגבוהה מזו של הממשלה. אולם ישנן חברות עם פרופיל עסקי ופיננסי חזקים במיוחד, המצביעים על סיכוני אשראי הנמוכים מזה של המדינה. בכפוף לעמידה בקריטריונים מסוימים ולהערכתנו שהתאגיד אכן ישרוד כשל פירעון של המדינה שבה הוא פועל, דירוג התאגיד יכול להיות גבוה מזה של המדינה. המאמר המתודולוגי מפרט את התנאים הנדרשים לקביעת דירוג תאגיד הגבוה מדירוג המדינה שבה הוא פועל. ...

 • מתודולוגיה - כללי: עיתוי התשלומים, תקופות גרייס, ערבויות, והשימוש בדירוגים 'D' (כשל פירעון) ו-'SD' (כשל פירעון סלקטיבי) (אנגלית)
  24/10/2013

  מאמר מתודולוגי המפרט את ההתייחסות של S&P לעיתוי החזרי חוב ותקופות גרייס, וכיצד S&P מפרשת את תנאי התשלום של חובות פיננסיים בהקשר של דירוגי 'D' (Default - כשל פירעון) ודירוגי 'SD' (Selective Default - כשל ) של מנפיקים ושל הנפקות. ראוי לציין שההגדרות לכשל פירעון של S&P אינן תואמות בהכרח את ההגדרות במסמכי ההלוואות המדורגות. יחד עם זאת, ישנה אחידות בפרשנות של S&P לתנאים שבהם האיחור בתשלום יוביל לדירוג D או SD. ...

 • מתודולוגיה - כללי: השימוש בדירוגים 'C' ו-'D' בדירוגי הנפקה של מכשירים היברידיים ומכשירי חלוקה בעין (אנגלית)
  24/10/2013

  המאמר מסביר באילו מקרים אנו מעניקים את הדירוגים 'C' ו-'D' למכשירים היברידיים ולמכשירים עם מאפייני 'חלוקה בעין' (Payment in Kind). ...

 • מתודולוגיה - כללי: עיתוי התשלומים, תקופות גרייס, ערבויות, והשימוש בדירוגים 'D' (כשל פירעון) ו-'SD' (כשל פירעון סלקטיבי) (אנגלית)
  24/10/2013

  מאמר מתודולוגי המפרט את ההתייחסות של S&P לעיתוי החזרי חוב ותקופות גרייס, וכיצד S&P מפרשת את תנאי התשלום של חובות פיננסיים בהקשר של דירוגי 'D' (Default - כשל פירעון) ודירוגי 'SD' (Selective Default - כשל ) של מנפיקים ושל הנפקות. ראוי לציין שההגדרות לכשל פירעון של S&P אינן תואמות בהכרח את ההגדרות במסמכי ההלוואות המדורגות. יחד עם זאת, ישנה אחידות בפרשנות של S&P לתנאים שבהם האיחור בתשלום יוביל לדירוג D או SD. ...

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה לשימוש בדירוגים בקבוצת ה-CC וה-CCC (אנגלית)
  01/10/2012

  מאמר מתודולוגי המפרט את אופן השימוש בדירוגים נמוכים במיוחד (קבוצת 'CC' וקבוצת 'CCC" בסולם הדירוג הגלובלי), הן בדירוג של מנפיקים והן בדירוג הנפקות. רמות הדירוג 'CC' ו-'CCC' מעידות על סיכון גבוה מאד לכשל פירעון בטווח הקצר. המאמר מחדד את אופן השימוש בדירוגים אלו ואת ההבדלים הדקים שבין הדירוגים השונים בקטגוריה של קבוצת ה-CCC, וכל זאת בהתאם לקריטריונים ומאפיינים איכותיים. ...

 • מתודולוגיה - כללי: עקרונות הדירוג של S&P (אנגלית)
  16/02/2011

  S&P עושה שימוש בשיטת ניתוח מבוססת עקרונות למתן דירוגי אשראי ולמעקב אחרי דירוג אשראי של תאגידים, ממשלות ועסקאות מובנות. יחד עם זאת, כשמדובר בסוגים מסוימים של מנפיקים, הנפקות, קבוצות נכסים ושווקים, S&P מעבה את העקרונות הבסיסיים של ניתוח סיכוני אשראי במתודולוגיות ובהנחות מפורטות יותר. המאמר מפרט את העקרונות הבסיסיים המשמשים את S&P במלאכת הדירוג. ...

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה: דירוג עצמאי (SACP) - אחד ממרכיבי הדירוג (אנגלית)
  01/10/2010

  במסגרת דירוג עשויה S&P להעריך את הדירוג העצמאי (stand alone credit profile) של המנפיק. הדירוג עצמאי משקף את הערכתנו לאיתנות האשראי של המנפיק ללא תמיכה חריגה ויוצאת דופן. הדירוג העצמאי משקף את התמיכה השוטפת שבין המנפיק לקבוצה או לממשלה לה הוא שייך. ...

 • מתודולוגיה - כללי: קריטריונים ליציבות באיכות האשראי (אנגלית)
  03/05/2010

  המאמר מסביר את חשיבותה של יציבות האשראי לדירוג של מנפיקים וניירות ערך ואת הדרך שבה Standard & Poor's בוחנת אותה תחת תרחישי קיצון כלכליים אפשריים. ...

 • מתודולוגיה - כללי: השימוש בתחזית דירוג וב- CW (אנגלית)
  14/09/2009

  S&P עושה שימוש בתחזיות דירוג וברשימות מעקב (CreditWatch) על מנת לציין את מידת הסבירות לשינוי בדירוג, וברוב המקרים גם את הכיוון הצפוי של השינוי. תחזית הדירוג מציינת את הסבירות לשינוי בדירוג המנפיק, בדרך כלל בטווח של עד שנה, וכן את כיוון השינוי הצפוי. מטרתה ליידע את משתמשי הדירוג על השפעתן הצפויה של התפתחויות ומגמות בהתהוות. לעומת זאת, ה-Credit Watch משמש על מנת לסמן את הכיוון הצפוי של דירוג המנפיק ו/או דירוג ההנפקה בטווח הקצר (בדרך כלל עד 90 יום), עם זרקור על אירועים ספציפיים שניתן לזהות אותם ומגמות קצרות טווח, כגון מיזוגים ורכישות, שינויים במבנה ההון, שינויים רגולטוריים או צפי לשינוי מהותי בביצועים התפעוליים או במעמד העסקי. תחזית הדירוג או ה CreditWatch אינן מסמנות בהכרח שינוי דירוג עתידי, ואינם מחייבים העלאה או הורדה של דירוג. ...

 • מתודולוגיה - כללי: הבנת הגדרות הדירוג של S&P (אנגלית)
  03/06/2009

  המאמר מסביר את הדרך שבה S&P מדרגת מנפיקים והנפקות, ואת הרציונל שעומד מאחוריה. בין השאר מוסברת הגישה שלנו לבדיקת ההסתברות לכשל פירעון, ומפורטים גורמים אחרים המשפיעים על הדירוג כגון בכירות החוב, האפשרות לשיקום החוב לאחר כשל פירעון ויציבות האשראי לפני כשל פירעון. ...

 • מתודולוגיה - כללי: ההשלכות הדירוגיות של החלפת חוב, ארגון מחדש, הסדרי מימון ורכישות חוזרות תחת לחץ (אנגלית)
  12/05/2009

  השימוש של S&P בדירוג 'D' (כשל פירעון) אינו מוגבל לאירועי כשל פירעון הנובעים מאי תשלום של קרן או ריבית במועד שהובטח. ישנן מספר נסיבות אחרות שלהשקפתנו שקולות לחדלות פירעון. אם כך, הגדרת S&P לכשל פירעון אינה משפטית, ועל כן, היריעה רחבה יותר, וקביעת דירוג D מהווה חוות דעת עצמאית לגבי מהותם של תהליכים. המאמר המתודולוגי מפרט את שלל הנסיבות האחרות שבהן דירוג המנפיק או דירוג ההנפקה עשויים לרדת ל-'D', ביניהן הכרזה של חברה כי אין בכוונתה לעמוד בהתחייבויותיה או בחלק מהן. אירועים אחרים השקולים לכשל פירעון כוללים כניסת חברה לתהליך משפטי המסכן את ההחזר הסדיר של חוב פיננסי (למשל, הקפאת הליכים), וכן היענות של נושים להצעות המרה, ארגון מחדש או רכישות חוזרות של חוב שאנו מגדירים ככאלו שבוצעו "תחת לחץ". במקרה האחרון מדובר בהצעות שנובעות ממצוקה עסקית או פיננסית של מנפיקים, ולפיכך S&P מתייחסת להצעות המרה ורכישות חוזרות כארגון מחדש (restructuring) דה פקטו, ובהתאם לכך, כשקולות לאירוע כשל פירעון. ...

תאגידים

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הליסינג התפעולי (אנגלית)
  14/12/2016

  פירוט ותיאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף הליסינג התפעולי. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסמה ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות לפיתוח פרויקטים (אנגלית)
  21/03/2016

  מתודולוגיה לדירוג חברות החזקה העוסקות בפרויקטים בתחום האנרגיה, התשתיות והתחבורה. הדירוג מבוסס על פרופיל הסיכון העסקי ועל פרופיל הסיכון הפיננסי של החברה, וכן על גורמים משפיעים נוספים. פרופיל הסיכון העסקי מורכב מסיכון הענף, סיכון המדינה ואיכות הדיבידנדים המתקבלים. פרופיל הסיכון הפיננסי מבוסס בעיקרו על ניתוח תזרים מזומנים ומינוף. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות החזקה (אנגלית)
  01/12/2015

  ניתוח סיכוני האשראי של חברות השקעה המחזיקות במגוון רחב של חברות תפעוליות (ציבוריות ופרטיות) בשיעורי החזקה שונים, מצריך גישת דירוג התואמת את מודל יצירת הערך הייחודי של אותן חברות. באופן כללי, גישת הדירוג של חברות החזקה מבוססת על הערכת הגמישות הפיננסית, כפי שהיא משתקפת מאיכות האשראי, מהפיזור והגיוון של תיק ההשקעות, מרמת המינוף ומיחסי שירות החוב ברמת חברת ההחזקה. בהקשר של המתודולוגיה, גמישות פיננסית משלבת בין הסיכון העסקי (סיכון תיק ההשקעות כפי שעולה ממאפייניו) והסיכון הפיננסי (מינוף ונזילות), ומבטאת את הערכתנו לרמת היכולת, הרצון והמהירות שבהם חברת אחזקה תממש נכסים על מנת לפרוע חוב פיננסי. בגישת דירוג זו, המכונה "גישת הפורטפוליו", בחינת סיכוני האשראי מבוססת על דוח המאזן, בשונה מניתוח סיכוני אשראי של חברות מסורתיות, המתמקד ביחסי תזרים אל מול עומס החוב. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף מוצרי הצריכה הממותגים שאינם בני קיימא (אנגלית)
  07/05/2015

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף מוצרי הצריכה הממותגים שאינם בני קיימא. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות נדל"ן
  08/03/2015

  אנו מגדירים חברות נדל"ן כחברות שרוב משמעותי מה-EBITDA שלה נובע מהכנסות מדמי שכירות על נכסים. חברות נדל"ן כוללות גם חברות המאוגדות מבחינה משפטית כקרנות להשקעה בנדל"ן (REITs) כמו גם חברות השקעה בנדל"ן שאינן REITs. מתודולוגיה זו אינה חלה על גופים היוזמים נדל"ן או על כל חברה אחרת שרוב ה-EBITDA שלה נובע מפיתוח נכסי נדל"ן. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף החקלאות וסחורות מזון (אנגלית)
  29/01/2015

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף החקלאות וסחורות מזון. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים (אנגלית)
  16/12/2014

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים. ...

 • מתודולוגיה: קריטריונים לדירוג הנפקות של חברות לא פיננסיות (Corporate Methodology ) בסולם הדירוג המקומי של S&P מעלות
  22/09/2014

  הצגת המתודולוגיה לדירוג חוב מובטח או נחות חוזית, שמנפיקים תאגידים לא פיננסיים, ע"פ סולם הדירוג המקומי של S&P Maalot. המאמר מתאר את הקריטריונים שמיישמת S&P Maalot לשיפור דירוגים (notching up) של הנפקות "מובטחות היטב" ביחס לדירוג המנפיק (ICR), על מנת לשקף סיכויי שיקום חוב (recovery prospects) גבוהים יותר לחוב מובטח. כמו כן, המאמר מתאר כיצד S&P Maalot מנחיתה (notching down) דירוגים של התחייבויות נחותות חוזית ביחס לדירוג המנפיק, על מנת לשקף את סיכויי שיקום החוב הנמוכים של התחייבויות אלו. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח בדירוג יזמי נדל"ן
  19/08/2014

  אנו מגדירים יזמי נדל"ן כחברות ש-50% או יותר מתזרים ה-EBITDA שלהן נובע מפיתוח ומכירה של סוגים שונים של נכסים למגורים או מסחריים שזה עתה נבנו, בין אם הם נמכרים כיחידה אחת או כיחידות נפרדות. במקרים אלו, החברה מפתחת (או רוכשת) נכסים באופן אופורטוניסטי ומוכרת אותם. תקופות ההחזקה של הנכסים שהושלמו הן קצרות יחסית - עד שנה עבור יזמי נדל"ן. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הרכבות ובלדרות אקספרס (אנגלית)
  12/08/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הרכבות ובלדרות אקספרס. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות טלקומוניקציה (אנגלית)
  22/06/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הטלקומוניקציה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: התייחסות למימון באמצעות מכשירי הון שלא מן המניין, בחברות לא-פיננסיות (אנגלית)
  29/04/2014

  מתודולוגיה מעודכנת המתארת את ההתייחסות של S&P להלוואות בעלים ולמניות בכורה, במסגרת הערכת פרופיל הסיכון הפיננסי. המתודולוגיה מפרטת את התנאים והנסיבות שבהם הלוואת בעלים ומניות בכורה לא יכללו כחוב פיננסי במסגרת חישוב שיעורי המינוף ויחסי הכיסוי, כחלק מהערכת הפרופיל הפיננסי של תאגיד. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף שירותי הבריאות (אנגלית)
  16/04/2014

  פירוט ותיאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף שירותי הבריאות. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימלי של המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים, שפורסמה ב-19 בנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים ומובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות חשמל וגז שאינן נמצאות תחת רגולציה (אנגלית)
  28/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות חשמל וגז שאינן נמצאות תחת רגולציה. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות העוסקות בתחום זיקוק ושיווק דלקים (אנגלית)
  27/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף זיקוק ושיווק דלקים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף התעופה ותעשיית הנשק (אנגלית)
  25/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התעופה ותעשיית הנשק. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות מתחום הפנאי והספורט (אנגלית)
  05/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הפנאי והספורט. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות הפועלות בענף התחבורה המחזורי (אנגלית)
  12/02/2014

  פירוט ותיאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התחבורה המחזורי. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימלי של המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים שפורסמה ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בתחום מוצרי הנייר (אנגלית)
  12/02/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בתחום מוצרי הנייר. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסמה ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג יזמי נדל"ן (אנגלית)
  03/02/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף יזמי נדל"ן. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הכימיקלים (אנגלית)
  31/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הכימיקלים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הכימיקלים המיוחדים (אנגלית)
  31/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הכימיקלים המיוחדים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג ... ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף המדיה והבידור (אנגלית)
  24/12/2013

  פירוט ותיאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף המדיה והבידור. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג תאגידים. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הכרייה והמתכות (אנגלית)
  20/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הכרייה והמתכות. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף האנרגיה (אנגלית)
  19/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף האנרגיה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בתעשיית חומרי בניין (אנגלית)
  19/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בתעשיית חומרי בניין. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי (אנגלית)
  12/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ... ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות הפעילות בענף מוצרי צריכה בני קיימא
  12/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף מוצרי הצריכה בני קיימא. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ... ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון מדינה (אנגלית)
  19/11/2013

  הערכת S&P לסיכון מדינה היא נדבך חשוב בבניית ההערכה הכוללת לפרופיל הסיכון העסקי של תאגידים מדורגים. מאמר זה מפרט את הקריטריונים המשמשים את S&P בתהליך קביעת סיכון המדינה. כמו כן, המאמר עוסק באופן השקלול והעדכון של אותם פרמטרים שאנו בוחנים ושמרכיבים את הערכות סיכון המדינה של S&P. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף השירותים העסקיים (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף השירותים העסקיים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים Corporate Methodology (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג של S&P: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי, מדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה. [קיים תקציר של מאמר זה בעברית - "מסגרת מתודולוגית לדירוג חברות לא-פיננסיות"]. ...

 • מתודולוגיה: דירוגי חברות - יחסים פיננסיים והתאמות (אנגלית)
  19/11/2013

  על מנת להביא את הנתונים הפיננסיים לבסיס משותף בהשוואה לחברות מדורגות אחרות, S&P מבצעת התאמות לנתונים המדווחים בדוחות הכספיים אשר משמשים אותנו בחישוב היחסים הפיננסיים. מאמר מתודולוגי זה מפרט את מגוון ההתאמות שהאנליסטים של S&P עושים לנתונים המדווחים, ואת הרציונל מאחורי ההתאמות. ההתאמות השכיחות ביותר כוללות קיזוז מזומנים מהחוב הפיננסי (ברוטו), תוספת חוב בגין התחייבויות ליסינג תפעולי ותוספת חוב בגין התחייבויות פנסיוניות. ...

 • מתודולוגיה: סיכון ענפי (אנגלית)
  19/11/2013

  הערכת S&P לסיכון הענפי היא נדבך מרכזי בבניית ההערכה הכוללת לפרופיל הסיכון העסקי של תאגידים מדורגים. מאמר זה מפרט את הקריטריונים המשמשים את S&P בתהליך קביעת הסיכון הענפי של 38 ענפים שונים. כמו כן, המאמר עוסק באופן השקלול והעדכון של אותם מדדים שמרכיבים את הערכות הסיכון הענפי של S&P. ...

 • מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הקמעונאות וההסעדה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הקמעונאות וההסעדה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף תשתיות התחבורה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף תשתיות התחבורה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להנחות מחיר של נפט גולמי וגז טבעי (אנגלית)
  19/11/2013

  המתודולוגיה מתארת את הכללים המנחים והאופן שבו מגיעה S&P להנחות שלה באשר למחירים העתידיים של הנפט הגולמי והגז הטבעי, וכן את הדרך שבה משלבת S&P את ההנחות לעיל בניתוח האשראי של תאגידים ומדינות. S&P מניחה מחירי נפט גולמי וגז טבעי לארבע תקופות נפרדות: מהשנה הנוכחית, השנה שלאחריה, השנה השלישית והתקופה שלאחר מכן, ונסמכת הן על סימני שוק והן על גורמים איכותניים בחישוב המחירים העתידיים. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף האריזה והמכולות (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף האריזה והמכולות. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף ייצור מוצרים ברי קיימא (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף ייצור מוצרים ברי קיימא. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות נדל"ן (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף חברות נדל"ן. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף החומרה והמוליכים למחצה (אנגלית)
  19/11/2013

  המאמר מפרט את אופן ניתוח הסיכונים המשפטיים בדירוג של עסקאות מובנות באירופה ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף ההנדסה והבינוי (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף בענף ההנדסה והבינוי. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הטכנולוגיה, תוכנה ושירותים טכנולוגים (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הטכנולוגיה, תוכנה ושירותים טכנולוגים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת המרכיב ההוני של מכשירים היברידים המונפקים על ידי תאגידים (אנגלית)
  01/04/2013

  המאמר מפרט את ההתייחסות המתודולוגית למכשירים היברידיים והאופן שבו S&P מגדירה את המרכיב ההוני של מכשירים היברידיים בהתאם למאפייניהם. שיעור המרכיב ההוני יכול להיות מוגדר באחת משלוש רמות - גבוה, סטנדרטי או מינימאלי. הרמה נקבעת על פי הערכה של מאפיינים ספציפיים של המכשיר ההיברידי, לרבות היכולת לדחות תשלומים, קריטריונים לעצירת דיבידנדים, מנגנוני העלאת ריבית, אופציות לפירעון מוקדם וכיו"ב. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת ניהול וממשל תאגידי של חברות ומבטחים (אנגלית)
  13/11/2012

  אחת מששת ההתאמות ש-S&P עושה לדירוג העוגן, בהתאם למתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים (19 לנובמבר, 2013), הוא לסוגיית הניהול והממשל התאגידי. מאמר זה מפרט את המרכיבים השונים של צורת ההערכה ואת הקריטריונים ש-S&P בוחנת על מנת להגיע להערכה כוללת, וביניהם אסטרטגיה, ניהול סיכונים, ניהול פיננסי, בקרה ארגונית, יעילות ארגונית וחוזקו של הממשל התאגידי. ...

 • מתודולוגיה: הבהרת המתודולוגיה בנוגע למאפיינים שונים של הון היברידי (אנגלית)
  22/10/2012

  מאמר זה מתאר את המתודולוגיה וההנחות המשמשות אותנו לצורך סיווג הרכיב ההוני במכשירים היברידיים שבהם קיימים מאפייני סטפ-אפ, אפשרויות לפדיון מוקדם על ידי המנפיק או החלפה. ...

 • מתודולוגיה: עדכון המטריצה לסיכון עסקי וסיכון פיננסי (אנגלית)
  18/09/2012

  המאמר מציג את המטריצה המעודכנת שעל פיה נקבע דירוג המנפיק לפי פרופיל הסיכון העסקי ופרופיל הסיכון הפיננסי. כמו כן, הוא מסביר את דרך השימוש במטריצה ואת מגבלותיה. נציין כי מאמר זה עדיין תקף לסקטורים עסקיים בודדים בלבד, שכן המטריצה במאמר "מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים" שפורסם ב-19 לנובמבר 2013. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג בנקים (אנגלית)
  09/11/2011

  המסגרת המתודולוגית והקריטריונים של S&P לדירוג בנקים. העוגן להערכת הדירוג של בנקים נקבע על ידי שילוב של הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענפי. העוגן יכול להיות מושפע, לטובה או לשלילה, ממספר פרמטרים נוספים הנוגעים לבנק המדורג באופן פרטני, לרבות התייחסות למעמד התחרותי, הלימות ההון, הסיכון המגולם בתיק ההלוואות ומידת ההתאמה בין הנכסים וההתחייבויות של הבנק. ...

 • מתודולוגיה: מאפייני שטרי הון היברידי - הקשר בין תשלומי דיבידנדים לתשלום קופון (אנגלית)
  10/02/2010

  מאמר זה מתאר את המתודולוגיה להערכת האיכות ההונית של מכשירים מורכבים בקשר עם התניית תשלומי הקופון בתשלומי דיבידנדים. מתודולוגיה זו רלוונטית למוסדות פיננסיים ולתאגידים ...

 • מתודולוגיה: המדריך להון היברידי (אנגלית)
  15/09/2008

  המאמר מתאר את הדרך שבה מדרגת S&P הון היברידי של תאגידים ושל מוסדות פיננסיים. הדירוג מבוסס על משקל המרכיב ההוני בשטרות או בכתבי ההתחייבות ועל מאפייני ההנפקה (כגון מבנה החלויות, תנאי Call, מנגנוני step-up, תנאי המרה למניות ועוד). ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג הנפקות (2008) של תאגידים לא-פיננסיים (אנגלית)
  15/04/2008

  המאמר מתאר את הקריטריונים המשמשים להערכת רמת הנחיתות המובנת שעשויה להיות קיימת במכשירי חוב מדורגים. את הנחיתות המובנת משקפים על ידי הנחתת הדירוג של מכשיר החוב מתחת לדירוג האשראי של המנפיק (notching down), וכל זאת על מנת לשקף את סיכויי שיקום החוב הנמוכים, יחסית, של התחייבויות אלו. ...

מוסדות פיננסיים

ביטוח

פרויקטים ותשתיות

מימון מובנה

רשויות מקומיות ואגודות

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות ציבוריות וחברות ללא מטרות רווח בתחום הדיור הציבורי
  17/12/2014

  מאמר זה מתאר את המתודולוגיה שלנו לדירוג חברות ציבוריות וחברות ללא מטרות רווח הפועלות בתחום הדיור הציבורי. המתודולוגיה חלה על חברות שאנו סבורים כי תפקידן העיקרי הוא למלא מטרות ציבוריות ולא מקסום רווחים, אשר ישקיעו או יחלקו את עודפיהן לטובת מטרות אלו. ...

 • מתודולוגיה: דירוג רשויות מעל דירוג המדינה (אנגלית)
  15/12/2014

  דירוג האשראי של מרבית הרשויות המקומיות נמוך מדירוג האשראי של המדינה בה הן ממוקמות. עם זאת, ישנם מקרים שבהם רשויות מקומיות עם מאפיינים ייחודיים יכולות להיות מדורגות מעל המדינה, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. המאמר מתאר תנאים אלה. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות (אנגלית)
  30/06/2014

  המאמר מפרט את המתודולוגיה לפיה אנו מדרגים גופים ריבוניים שאינם סוברניים, כגון רשויות מקומיות. המתודולוגיה מחולקת למספר גורמים ש-S&P משקללת על פי האמור במתודולוגיה, במטרה לקבוע את הדירוג של רשויות מקומיות. המתודולוגיה במאמר אינה חלה על רשויות מקומיות בארה"ב, אשר להן מתודולוגיה נפרדת. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות (אנגלית)
  30/06/2014

  המאמר מפרט את המתודולוגיה לפיה אנו מדרגים גופים ריבוניים שאינם סוברניים, כגון רשויות מקומיות. המתודולוגיה מחולקת למספר גורמים ש-S&P משקללת על פי האמור במתודולוגיה, במטרה לקבוע את הדירוג של רשויות מקומיות. המתודולוגיה במאמר אינה חלה על רשויות מקומיות בארה"ב, אשר להן מתודולוגיה נפרדת. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לניתוח הנזילות של רשויות מקומיות ושל ישויות קשורות (אנגלית)
  15/10/2009

  נזילות היא אחד משמונה גורמי דירוג שאנו בוחנים בעת מתן דירוג אשראי לרשויות מקומיות. המאמר מתמקד בהיבטים השונים בניתוח הנזילות, לרבות החשיבות של המסגרת המוסדית הלאומית, מדיניות החוב והנזילות, היכולת לייצר תזרים מזומנים פנימי והנזילות החיצונית. המאמר מתייחס גם לניתוח הרגישות שאנו מבצעים לנזילות, לדרישות ספציפיות לדירוג ניירות ערך מסחריים וליישום של ניתוח הנזילות על חברות עם זיקה ממשלתית. המאמר עוד מפרט את ההנחות אותן אנו מביאים בחשבון בחישוב יתרת המזומנים החופשיים והנכסים נזילים, אשר מהווה את נקודת המוצא לניתוח הנזילות שלנו. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לניתוח הנזילות של רשויות מקומיות ושל ישויות קשורות (אנגלית)
  15/10/2009

  נזילות היא אחד משמונה גורמי דירוג שאנו בוחנים בעת מתן דירוג אשראי לרשויות מקומיות. המאמר מתמקד בהיבטים השונים בניתוח הנזילות, לרבות החשיבות של המסגרת המוסדית הלאומית, מדיניות החוב והנזילות, היכולת לייצר תזרים מזומנים פנימי והנזילות החיצונית. המאמר מתייחס גם לניתוח הרגישות שאנו מבצעים לנזילות, לדרישות ספציפיות לדירוג ניירות ערך מסחריים וליישום של ניתוח הנזילות על חברות עם זיקה ממשלתית. המאמר עוד מפרט את ההנחות אותן אנו מביאים בחשבון בחישוב יתרת המזומנים החופשיים והנכסים נזילים, אשר מהווה את נקודת המוצא לניתוח הנזילות שלנו. ...

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות בתחום הדיור המוגן
  18/06/2007

  המאמר מפרט את ההיבטים שאנו בוחנים בדירוג אשראי של חברות הפועלות בתחום הדיור המוגן הציבורי. היבטים אלו כוללים את המבנה הארגוני, הערכת ההנהלה, סוגי החוזים, מאפייני השוק, הביצועים הפיננסיים, מאזן החברה, תכנית ההון ועוד. ...