תחום מימון מובנה

חיפוש לפי סקטור


על התחום

S&P Maalot דירגה, עד כה, מוצרים מובנים המשתייכים למשפחות המוצרים הבאים: דירוג התחייבויות (repack) ודירוג נכסים (בעיקר, חוזי ליסינג). דרוג מוצרים אלו נשען, בין היתר, על מבנה משפטי, לפיו נכסי הבסיס מופרדים לחברה ייעודית (SPE) כך שהמשקיעים חשופים רק לסיכונים הגלומים בנכסים אלו.

פרסומים אחרונים

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:
ראש תחום מימון מובנה
עמרי שטרן omri.stern@spglobal.com